Naar inhoud

Bevoegdheden gemeenteraad

Gemeenteraad 2015

Elke zes jaar kiezen de kiesgerechtigde inwoners van Wetteren 27 nieuwe gemeenteraadsleden, waaronder de burgemeester, 6 schepenen en 20 raadsleden. Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners.

De gemeenteraad vergadert tienmaal per jaar en behandelt in principe alleen de grote lijnen van het gemeentebeleid. De voorstellen waarover gedebatteerd en gestemd wordt, zijn meestal afkomstig van het college van burgemeester en schepenen, maar de raadsleden kunnen ook eigen voorstellen indienen. Zij kunnen ook vragen stellen over het beleid van het college.


De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer het over personen gaat of als twee derden van de aanwezige raadsleden om de geheime bespreking van een agendapunt verzoeken.

De dagorde van en de toelichting bij elke gemeenteraad en het kort verslag van de gemeenteraad staan op de site. Je kan ze ook gratis aanvragen:
 
Gemeentebestuur Wetteren
Dienst Secretariaat
Markt 1, 9230 Wetteren
Tel. 09 369 34 15
ingrid.dhollander@wetteren.be.