Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen

  • staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente,
  • voert de beslissingen van de gemeenteraad uit,
  • beheert de inkomsten en uitgaven,
  • beheert de eigendommen van de gemeente,
  • leidt de werken die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

De schepenen worden verkozen door en uit de gemeenteraadsleden tijdens de eerste vergadering van de nieuw verkozen gemeenteraad (de installatievergadering).

Het schepencollege vergadert normaal elke maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris volgt de vergaderingen en staat in voor het opmaken van de besluiten. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen door het hele schepencollege.