Naar inhoud

Milieuraad

De milieuraad adviseert en ondersteunt het gemeentebestuur met betrekking tot het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, nl. over:

  • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en -verontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen;
  • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente;
  • alle aspecten van natuur- en milieueducatieve aard in de gemeente.

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werden de statuten en de samenstelling van de milieuraad aangepast. Deze aanpassingen werden goedgekeurd op de gemeenteraden van respectievelijk 20.2.2014 en 24.4.2014.

Samenstelling:

De raad telt 15 stemgerechtigde leden:
    - 3 leden van een milieu- of natuurvereniging;
    - 1 lid van een wildbeheerseenheid;
    - 1 lid van de sector industrie;
    - 1 lid van de landbouwsector;
    - 1 lid van de tuinbouwsector;
    - 2 leden voor de jeugd/scholen;
    - 6 deskundigen;
en wordt uitgebreid met volgende leden zonder stemrecht: 
    - de schepen bevoegd voor leefmilieu;
    - de milieuambtenaar.